Home

GDPR & GeoData

Omgaan met gegevensbescherming in een digitale wereld in verandering

FLAGIS Studienamiddag

Donderdag 15 maart 2018 - Leuven - KU Leuven

 

Je kan de presentaties downloaden - zie de link bij de gastsprekers hieronder.

 

 

De digitale wereld is voortdurend in verandering.

Om het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen werd het GDPR (dit staat voor General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) gelanceerd. Elke organisatie moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens het verzamelt, hoe het deze data gebruikt en hoe het ze beveiligt. Maar wat betekent deze verordening concreet voor het gebruik van geografische data? Hoe zullen organisaties moeten omgaan met de verwevenheid tussen geografische en niet-geografische data en de beveiliging ervan?

 

Deze en nog andere onderwerpen met betrekking tot GDPR & Geodata zullen centraal staan tijdens de volgende FLAGIS-Studiedag.

 

Gastsprekers (voor zover reeds bekend):

 

  • Thomas Tombal, Expert in juridische aspecten van (geografische) sensordata - Centre de Recherche Information, Droit et Société de l’Université de Namur - Presentatie
  • Prof. dr. Frankie Schram, Expert Persoonsgegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer - KU Leuven Instituut voor de Overheid - Presentatie
  • Joris Voets, Medewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden bundelt de noden van de verschillende centrumsteden met betrekking tot informatieveiligheid - Presentatie
  • Ivan Stuer, Afdelingshoofd ICT en Data Protection Officer bij Informatie Vlaanderen - Presentatie

 

 

Het onthaal is vanaf 13:30 uur en om 14:00 uur is de start van de Studiedag die tot ongeveer 17:00 uur zal duren. Aansluitend is er nog een receptie als netwerkmoment.

 

Tenslotte houdt FLAGIS ook haar jaarlijkse Algemene Vergadering na dit seminarie. Wij nodigen u hiervoor hartelijk uit. Een unieke kans om FLAGIS mee vorm te geven. Lees hiervoor verder onderaan.

 

 

Prijs:

Gratis mits registratie

Wat:

Studiedag rond GDPR & Geodata

Tijdstip:

Donderdag 15 maart 2018 van 13:30u tot 17u

Locatie:

Sint-Michielsstraat 6,. 3000 Leuven, Maria-Theresiacollege 1 (MTC1)

Bereiken:

 

Landmeters:

via de Sint-Michielsstraat nr 2 (door inkompoort Collegium Veteranorum) en nr 6 (door inkompoort Maria-Theresiacollege), vlak bij het Hogeschoolplein.

3 punten

Algemene Vergadering - Verkiezing leden Raad van Bestuur

Donderdag 15 maart 2018 - Leuven - KU Leuven - 18:00

Aansluitend op de studiedag rond GDPR & Geodata gaat de jaarlijkse algemene van FLAGIS door. Iedereen is welkom op de algemene vergadering. Daarna nodigen wij u ook graag uit op een diner.

 

Tijdens de algemene vergadering wordt de huidige en toekomstige werking van Flagis voorgelegd aan de aanwezigen alsook het financieel verslag. Deelnemers kunnen op deze agendapunten hun inbreng geven.

Naast deze topics is er ook de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van Flagis.

 

Iedereen kan lid worden van de raad van bestuur mits zij/hij

 

  1. Zich kandidaat stelt via mail (info@flagis.be)
  2. minstens de helft plus 1 van de stemgerechtigde leden op de aanwezig op algemene vergadering (of via volmacht aanwezig) de kandidatuur steunt.

 

We zijn in het bijzonder op zoek naar vrouwelijke kandidaten die ons bestuursteam versterken, en naar kandidaten uit de Vlaamse overheidssector om een mooi evenwicht uit de verschillende ledengroepen van Flagis te hebben.

 

Tijdstip: Donderdag 15 maart 2018 van 18u tot 19u + aansluitend diner (einde: +- 22:00)

Prijs: Gratis mits registratie via mail (info@flagis.be)

Locatie: Sint-Michielsstraat 6,. 3000 Leuven, Maria-Theresiacollege 1 (MTC1)

Wegbeschrijving: via de Sint-Michielsstraat nr 2 (door inkompoort Collegium Veteranorum) en nr 6 (door inkompoort Maria-Theresiacollege), vlak bij het Hogeschoolplein.

 

Afsluiten doen met een met een mengeling van het sportief culturele en het culinaire. We maken een wandeling door langs enkele mooie plaatsen in Leuven en sluiten af met een diner.

Dit laatste gedeelte is betalend. Flagis leden in 2017 betalen €30 euro, niet leden betalen €55 euro.

De tocht start om 19u15 in Sint-Michielsstraat 6 te Leuven. De tocht en versnaperingen eindigen om 22u00. Indien u wenst deel te nemen aan het afsluitende gedeelte gelieve u in te schrijven via een mail info@flagis.be met de facturatiegegevens.