Home

Workshop Input politiek debat BeGeo


Vrijdag 1 maart 2019 te Leuven


 

Op 26 mei 2019 staan Vlaamse, Europese en Federale verkiezingen voor de deur. Tijd om na te denken waar de toekomstige regeringen moeten op inzetten met betrekking tot het geo-beleid. Wat was goed in de vorige legislatuur, waar kan het beter, waar dienen nog grote stappen te worden gezet, ...

 

Verschillende administraties en belangenorganisaties hebben reeds hun wensen overgemaakt aan de verschillende politieke partijen. Met FLAGIS willen we hier op verder gaan. Tijdens BeGeo organiseren we een debat met de verschillende politieke partijen. Enerzijds vragen we de verschillende partijen naar hun programma, anderzijds willen we ingaan op de noden van de sector.

 

Om het debat goed voor te bereiden rekenen we op jullie. Op vrijdag 1 maart organiseert FLAGIS een workshop om input vanuit de hele geosector te verzamelen. De vraag 'Waar dient de komende bestuursploeg (Vlaams/Federaal/Europees) op in te zetten om een betere werking rond Geo-Informatie (Inwinnen/Beheer/ Analyse /Onderzoek) te voorzien?' staat centraal. Wat moet zeker behouden blijven? Waar dient extra op ingezet te worden? Wat is eventueel compleet verkeerd (moet volledig anders of zelfs niet)? ...

 

De workshop bestaat uit twee delen. In de voormiddag laten we verschillende organisaties (administraties, bedrijven, instellingen, onderwijs en onderzoek) aan het woord over wat zij als belangrijke punten ervaren. In de namiddag gaan we via de GPS brainstorm methode op zoek naar wat leeft en wat vanuit de gehele geosector de belangrijkste noden zijn.

 

De input wordt gebruikt om op BeGeo vragen te stellen aan de verschillende politieke partijen. Wat vinden zij belangrijk? Waar willen ze op inzetten? Hoe wensen ze tegemoet te komen aan de vragen die leven? ...

 

Programma


 

9:30 - Onthaal

 

10:00 - Inleiding

 

10:20 - Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

 

11:20 - Pauze

 

11:40 - Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

 

12:40 - Middagpauze

 

13:40 - Inleiding Brainstormronde

 

14:00 - Brainstorm via de GPS methode

 

15:30 - Einde Brainstorm

 

16:00 - Consolidatie

 

16:30 - Netwerkdrink

 

17:30 - Einde

 

Prijs:

Gratis mits registratie

Wat:

Workshop input politiek debat BeGeo

Tijdstip:

Donderdag 1 maart 2019 van 9u30 tot 17u30

Locatie:

Parkstraat 45. 3000 Leuven, nabij Alma II

Raadzaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven

 GEOSPATIAL AWARDS 2018-2019


Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux


In samenwerking met BEGEO


 

Op 19 maart 2019 worden de Geospatial Awards 2018-2019 uitgereikt tijdens BEGEO.

 

Categorieën


 

  1. Het beste eindwerk
  2. Bachelorthesis, masterthesis of doctoraat. Alleen eindwerken die tussen 1 april 2016 en 31 december 2018 ingediend werden, komen in aanmerking.Het beste bedrijfs-project
  3. Beste professioneel project waarvan het initiatief ligt binnen het bedrijfsleven. Onder deze categorie vallen ook de projecten van onderzoeksinstellingen.Het beste overheids-project
  4. Beste professioneel project waarvan het initiatief ligt binnen de overheid.Een publieksprijs
  5. Tijdens BeGeo op 19 maart 2019 komt elke genomineerde zijn project/eindwerk voorstellen. Hierna kan het publiek dan zijn stem uitbrengen voor de “Publieksprijs”. De publieksprijs kan zowel aan een eindwerk als aan een professioneel project uitgereikt worden.

 

Dien uw voorstel in!


Via de website van BeGeo kunt u een voorstel indienen t/m 18 februari 2019 - 23:00u.


Beoordeling


De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een deskundige jury. Op BeGeo worden in totaal 10 genomineerden (3/4 per categorie) uitgenodigd om een presentatie te geven.


De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de plenaire slotzitting op BeGeo.


De ingediende projecten/eindwerken worden beoordeeld op basis van de volgende evaluatiecriteria:

 

  • innovatie/baanbrekendheid
  • (verwachte) Resultaten, ofwel economisch potentieel ofwel verbetering van de overheidswerking zowel intern als in relatie tot de burger.
  • (verwachte) Impact op gebruikers/actoren.

 

Het volledig wedstrijdreglement is beschikbaar via deze link.

Save the date - aankomende events!