Home

GDPR & GeoData

Omgaan met gegevensbescherming in een digitale wereld in verandering

FLAGIS Studienamiddag

Donderdag 15 maart 2018 - Leuven - KU Leuven

Zet alvast in je agenda. Inschrijven kan ook !

 

De digitale wereld is voortdurend in verandering.

Om het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen werd het GDPR (dit staat voor General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) gelanceerd. Elke organisatie moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens het verzamelt, hoe het deze data gebruikt en hoe het ze beveiligt. Maar wat betekent deze verordening concreet voor het gebruik van geografische data? Hoe zullen organisaties moeten omgaan met de verwevenheid tussen geografische en niet-geografische data en de beveiliging ervan?

 

Deze en nog andere onderwerpen met betrekking tot GDPR & Geodata zullen centraal staan tijdens de volgende FLAGIS-Studiedag.

 

Gastsprekers (voor zover reeds bekend):

 

  • Thomas Tombal, Expert in juridische aspecten van (geografische) sensordata - Centre de Recherche Information, Droit et Société de l’Université de Namur
  • Prof. dr. Frankie Schram, Expert Persoonsgegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer - KU Leuven Instituut voor de Overheid

 

 

Het onthaal is vanaf 13:30 uur en om 14:00 uur is de start van de Studiedag die tot ongeveer 17:00 uur zal duren. Aansluitend is er nog een receptie als netwerkmoment.

 

Tenslotte houdt FLAGIS ook haar jaarlijkse Algemene Vergadering na dit seminarie. Meer informatie volgt.

 

 

Prijs:

Gratis mits registratie

Wat:

Studiedag rond GDPR & Geodata

Tijdstip:

Donderdag 15 maart 2018 van 13:30u tot 17u

Locatie:

Sint-Michielsstraat 6,. 3000 Leuven, Maria-Theresiacollege 1 (MTC1)

Bereiken:

 

Landmeters:

via de Sint-Michielsstraat nr 2 (door inkompoort Collegium Veteranorum) en nr 6 (door inkompoort Maria-Theresiacollege), vlak bij het Hogeschoolplein.

3 punten