Home

ZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Georganiseerd door FLAGIS i.s.m. Informatie Vlaanderen

 

Om goede beslissingen te nemen over het aanleggen, het beheren en de toekomst van het openbaar domein zijn terreingegevens hierover van groot belang. De vraag is welk zicht ik wil op dit openbaar domein en voor welke toepassingen kan ik dit gebruiken? Heb ik nood aan een zicht vanuit de lucht of een zicht vanuit een passant? Welke nauwkeurigheid heb ik nodig? Kan ik dat in een digitaal model gieten? Hoe volg ik het onderhoud van mijn terreinassets op? Welke analyses kan ik uitvoeren om te voorspellen hoeveel mijn onderhoud zal kosten? Welke tools bestaan er om een toekomstbeeld te visualiseren en te communiceren? Welke analyses kan ik uitvoeren om het toekomstige beeld te bepalen?
Het zijn maar enkele vragen die in de praktijk voorkomen.


Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen organiseert FLAGIS in samenwerking met Informatie Vlaanderen op 8 oktober 2019 een studiedag met als thema: ‘Een zicht op het openbaar domein’.


Deelname is gratis mits registratie!

De studiedag bestaat uit 2 delen:


 • In een eerste deel (9u30 tot 11u30) voorzien we productpresentaties vanuit de FLAGIS sponsorleden. Verschillende bedrijven tonen welke oplossingen ze hebben om de beheerders van het openbaar domein te ondersteunen. Er komen uiteenlopende topics die met het thema te maken hebben aan bod. Het Inwinnen ruwe data (Mobile Mapping beelden, oblieke en orthofoto’s, puntenwolken, satelliet beelden…), Software voor het ontsluiten en verder verwerken van ruwe data, datamodellen voor het opslaan van gegevens met betrekking tot het openbaar domein, business cases die het gebruik van de data aantonen (vb. beheer van het openbaar domein, beslissingsondersteuning voor het aanpassen van het openbaar domein, indicatoren voor het beleid, etc.). ESRI Belux, Eurosense, GIM, Image-V, SIGGIS en Vansteelant (Plan3D) hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd. Meer info over de inhoud van de presentaties volgt binnenkort.


 • In een tweede deel (12u-13u) organiseren we een debat tussen verschillende potentiele gebruikers van de data en gaan we in op welke noden de gebruikers hebben. Wat is de zin/onzin van nauwkeurigheid van inwinning (cm vs m), Kijken of meten, aparte aankoop of groepsaankoop, eigendomsrecht of gebruiksrecht, mogelijkheden en noden met betrekking het gebruik in de dagelijkse praktijk, etc

Werkgroep OSLO Openbaar Domein


Aansluitend aan de studiedag is er een Werkgroep rond OSLO-OD (Open standaarden voor linkende organisaties – thema openbaar domein).Het applicatieprofiel en vocabularium OSLO Openbaar Domein zijn sinds oktober 2018 gepubliceerd als data standaard. Ondertussen zijn al verschillende partijen aan de slag gegaan met de standaard en zijn er al afstemmingsoefeningen (o.a. met OTL) gebeurd. Hierbij zijn een aantal issues geïdentificeerd en gelogd. We willen dan ook graag de werkgroep samen roepen om een aantal van de issues die de voorbije maanden naar boven zijn gekomen, samen met de nog openstaande issues uit de eerste versie die nu gepubliceerd werd, te behandelen. Dit met het oog op het publiceren van een nieuwe (minor) versie van de standaard.


Praktische info:


 • Datum: 8 oktober 2019
  • 9u - 13u: studiedag
  • 14u - 16u: werkgroep


 • Koffie vooraf, tijdens de pauze en een afsluitende broodjeslunch wordt voorzien


 • Locatie: Herman Teirlinckgebouw

  (site Tour & Taxis) te Brussel

Save the date - aankomende events!

 


 • 16 december 2019: FLAGIS academic session ‘OGC-API ofte de nieuwe WFS'


 • april 2020? BeGeo

Wil je onze werking steunen? Dat kan! Flagis is steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Stuur ons een bericht via de contactpagina.