Home

GEO + BIM event op 11 december -  Georganiseerd door FLAGIS & HOGENT

 

De presentaties van dit event zijn beschikbaar via onderstaande linken bij elke spreker.

 

Bouwen gaat steeds meer gepaard met digitale informatie. Van concept over planning, constructie, oplevering en gebruik van gebouwen en infrastructuur: in elke fase wordt informatie gecreëerd, gewijzigd of verwerkt.  Zowel BIM (Building Information Modeling) als geografische informatie zijn van onmiskenbaar belang. Slechts weinigen staan nog voor het dilemma om óf GEO óf BIM te kiezen. De integratie van beide lijkt een logische keuze, maar biedt ook nog veel onopgeloste vragen en uitdagingen.

 

> Hoe kan GEO data (LiDAR, DEM, Orthofoto's) geïntegreerd worden in typische BIM tools?

> Hoe kunnen innovatieve GIS technieken gebruikt worden om méér te doen met BIM data?

 

FLAGIS en HOGENT bieden daarom deze studiedag aan. Experten uit de praktijk en academische wereld brengen hun kijk op GEO + BIM.

 

Wat mag u verwachten:

 

  • Introductie - Bart De Lathouwer (OGC)

Wat is BIM, Geo & welke uitdagingen staan ons te wachten? BIM en GIS zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd. De state-of-the-art op het vlak van standaarden en definities worden toegelicht.

 

​Onze gebouwde omgeving bevat een schat aan informatie. Die informatie bestaat op verschillende schaalniveaus: landelijk geografisch (GIS), stedelijk weefsel, gebouwniveau (BIM), en gebouwcomponenten (PIM). Het combineren van de informatiestromen op die verschillende niveaus is een enorme uitdaging, die zonder het gepast gebruik van webtechnologie amper aan te pakken valt. Deze presentatie toont hoe webtechnologie (linked data en semantisch web) een key enabler kan zijn voor het combineren van informatiestromen voor GIS, BIM, en productdata.

 

De juiste informatie uit BIM-modellen kan een grote toegevoegde waarde hebben in het beheer van infrastructuur. Helaas gaat veel informatie verloren gedurende de levenscyclus van een infrastructuurobject. In deze presentatie bekijken we hoe we deze informatie-eilanden kunnen overbruggen door BIM data te linken en te visualiseren. Concreet gaan we in op technieken voor het verwerken van BIM data voor indoor mapping, facility management, issue management, Web visualisatie, en augmented reality apps.

 

Hoe kun je BIM inzetten in samenwerking met andere platformen voor het beheer van spoorwegen en bijhorende infrastructuur? 

 

We lichten verschillende fasen in het bouwproces van een wegenbouwproject toe. Hierbij leggen we de nadruk op de digitale transformatie van het bouwproces. We zorgen ervoor dat we het BIM model ook op de werf beschikbaar hebben, dit inclusief de ondergrondse infrastructuur. We willen hiermee een veiligere bouwwerf  creëren en storingen voor de omgeving en het project voorkomen.

 

  • Geo+BIM als bron voor 3D citygames in burgerparticipatie? - Mario Mathys (Stad Gent)

Hoe kunnen BIM (gebouwen/infrastructuur)-modellen in combinatie met 3D-GEO-data, andere toepassingen voeden ifv onder meer kennisdiffusie en bewonersparticipatie. Concrete voorbeelden van volgende projecten worden getoond: “The scale of the universe in Ghent”, de “Teletijdsmachine Gent” en 3D-Citygame-Ghent. Drie concepten waarbij ook BIM-data een extra dimensie krijgen, ondermeer met inzet van VR-bril en AR-toepassingen 

Prijs:

Gratis mits registratie

Wat:

Studiedag GEO + BIM

Tijdstip:

Dinsdag 11 december 2018 -  13u30-17u00

Locatie:

Clemenspoort - Overwale 3 - 9000 Gent

 

De parkeerplaatsen zijn beperkt.

De locatie is het best te bereiken met openbaar vervoer (op 250 meter van het station Gent-Sint-Pieters).Save the date - aankomende events!

 

  • 19 maart 2019: BeGEO