Home

OOK FLAGIS GAAT DIGITAAL! 


Tijdens deze periode van COVID-maatregelen wil FLAGIS eens te meer een platform bieden voor het uitwisselen van informatie over nieuwe trends en evoluties in het domein van de geografische informatie. Onze eerstvolgende sessies worden dan ook georganiseerd via video conferentie. Zo hoeft u deze niet te missen. Deelnemen is de boodschap!


Studiedag: PSI & Open Data

Georganiseerd door FLAGIS 
In samenwerking met FLEXPUB


Op 20 juni 2019 heeft het Europees Parlement een herziene versie van de "Richtlijn Overheidsinformatie" (PSI Richtlijn) goedgekeurd. Hoewel het doel van de herziene versie hetzelfde blijft als dat van de vorige versies van 2003 en 2013, namelijk het bevorderen van een breed hergebruik van overheidsgegevens, brengt de actualisering van 2019 enkele nieuwigheden met zich mee, zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot overheidsbedrijven en tot door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens. Bovendien wordt een specifieke categorie "Hoogwaardige gegevensbestanden" gecreëerd, die gratis door openbare lichamen moeten worden gedeeld.

Het is niet verrassend dat geo-data in deze categorie van "Hoogwaardige gegevensbestanden" vallen, omdat ze belangrijke activa zijn.


Het doel van deze halve studiedag, georganiseerd door FLAGIS in samenwerking met het door BELSPO gefinancierde FLEXPUB-project (www.flexpub.be), zal dan ook zijn om te schetsen hoe deze wetswijzigingen de (geo-)datagemeenschap kunnen beïnvloeden.


Datum: 18 November 2020


Locatie: Als gevolg van de Covid-19-crisis zal deze Halve Studiedag online worden gehouden. Na registratie ontvangt u een link naar de virtuele studiedag


Programma:

10.00 – 10.05 - Verwelkoming


10.05 – 10.35 - Introductie tot de herziene PSI Richtlijn: Wat blijft, wat verandert?

De heer Thomas Tombal, Onderzoeker bij Université de Namur – CRIDS


10.35 – 11.00 - Stand van zaken bij de besprekingen over de lijsten van " Hoogwaardige gegevensbestanden".

De heer Jean-Charles Quertinmont, Attaché bij FPS Kanselarij – Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging


11.00 – 11.25 - Open (geo-)data in Vlaanderen: huidige praktijken en het effect van de herziene PSI Richtlijn

De heer Dirk de Baere, Product manager bij Informatie Vlaanderen & De heer Mathias De Schrijver, Analist ICT Strategy bij Informatie Vlaanderen


11.25 – 11.55 - Q&A sessie


11.55 – 12.00 - Afsluiting


Inschrijven:  


GEOSPATIAL AWARDS 2019-2020 - Voorstelling & prijsuitreiking

Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux
In samenwerking met BEGEO


Eindelijk! Op 27 oktober 2020 worden de Geospatial Awards 2019-2020 uitgereikt tijdens BEGEO. De week er voor, op dinsdag 20 oktober tussen 10u en 12u30, stellen de genomineerden hun inzending voor via een livestream. Na de voorstelling kan elke deelnemer zijn/haar stem uitbrengen voor de toekenning van de publieksprijs via een online voting. Een korte samenvatting van elke nominatie is alvast te lezen via https://begeo20.be/geospatial-awards


Aansluitend op het slotwoord van BEGEO (27/10 om 12u) worden de awards dan uitgereikt. Naast de publieksprijs is er ook de prijs van de jury.


Iedereen kan zich voor de voorstelling (en voor de prijsuitreiking op BEGEO) hier inschrijven. Let op, de deelname aan de voorstelling op 20/10, moet apart aangevinkt worden. 


Genomineerden Beste Project


 1. FLEXPUB – New Generation of Flexible Public Services – The Geospatial Case - Maxim Chantillon (KU Leuven), Rink Kruk (NGI), Anthony Simonofski (UNamur/KU Leuven), Thomas Tombal (UNamur), Joep Crompvoets (KU Leuven)
 2. Mobile et Indoor mapping en Région bruxelloise - Ruben Cappelle, Claude Hannecart (CIRB)
 3. Objecttypebibliotheek van AWV (OTL) - Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Overheid)
 4. GISBergen - Ingmar De Loor (Lokaal Bestuur Geraardsbergen)
 5. Inzet van GeoAI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van luchtfoto’s - Pieter Roggemans, Sebastiaan Philips, Patricia De Clercq (Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij)


Genomineerden Beste Eindwerk


 1. Les nuages de points intelligents - Florent Poux (Université de Liège)
 2. Stations(omgevingen) in vergelijkend perspectief: De StationsRadar tool - Freke Caset (Universiteit Gent)
 3. Détermination de positions précises à l'aide des données bifréquence issues de smartphones - Mathilde Debelle (Université de Liège)
 4. Onderzoek naar de mogelijkheid om GRB-metingen uit te voeren met behulp van Remotely Piloted Aircraft Systems - Laurien Van Biesen (Hogeschool Gent)
 5. Agent-gebaseerd modelleren van nieuwe stedelijke gebiedsontwikkelingen - Case study Commewijne, Suriname - Lisa-Marie Hemerijckx (KU Leuven)


Wil je onze werking steunen? Dat kan! Flagis is steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Stuur ons een bericht via de contactpagina.

Save the date - aankomende events!

 

 • Najaar 2020: Studiedag over Open Data Directive (PSI) te Brussel in de voormiddag - ism AM/FM