Home

KOMENDE ACTIVITEITEN

Studiedag: "GIS in Vlaanderen onder de loep"

Gebruikmakend van de ‘IGIF - Integrated Geospatial Information Management’ methode van de Verenigde Naties


 2 Februari 2023 te Leuven


Hoe goed doet Vlaanderen het én wat zijn de huidige sterktes en pijnpunten van GIS en de bijbehorende data in Vlaanderen? Tijdens de komende FLAGIS-Studiedag proberen we gezamenlijk een antwoord te geven op deze vragen en bovendien de kernthema’s/prioriteiten voor het toekomstig GIS-beleid te bepalen. De resultaten zullen een impact hebben op het toekomstig GIS-beleid van de overheid, voor diverse beleidsdomeinen waarbij GIS en geodata een fundament vormen voor de besluitvorming, en zullen richtinggevend zijn voor de verdere evolutie van GIS in Vlaanderen.

      

Als evaluatiekader maken we gebruik van het ‘Integrated Geospatial Information Framework (IGIF)’ van de Verenigde Naties. Dit is een veelomvattend hulpmiddel om landen te helpen met hun toekomstige GIS-beleid. Het gebruik van IGIF maakt duidelijk waar de socio-economische groeimogelijkheden zijn en wat er dient te gebeuren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in Vlaanderen te bereiken.


Het IGIF raamwerk bestaat uit negen strategische paden, zijnde: 1) Governance en Instituties; 2) Beleid en Recht; 3) Financiën; 4) Data; 5) Innovatie; 6) Standaarden; 7) Partnerschappen; 8) Capaciteit en Onderwijs; en 9) Communicatie en Engagement. Elk van deze paden zal     kritisch geëvalueerd worden tijdens de studiedag.

Na een aantal inzichtelijke presentaties over IGIF, gaan we zelf aan de slag. In  kleine groepen beoordelen we voor Vlaanderen      indicatoren die gekoppeld zijn aan de strategische paden. De groepsbevindingen worden gepresenteerd en conclusies worden gemaakt die relevant zijn voor het Vlaamse GIS-beleid. We sluiten de studiedag af met een hapje en een drankje.


Programma

13:30 Onthaal

14:00 Inleiding Studiedag

14:15 Inhoudelijke presentaties

  • Inleiding IGIF (Greg Scott/Verenigde Naties - Engels)
  • IGIF in de Belgische context (Ingrid Vanden Berghe)
  • IGIF Nederland (vertegenwoordiger van Nationaal Geodetische Commissie van Nederland)
  • IGIF-België bekeken vanuit een federale context? (Johannes Van Geertsom - Nederlands)

15:10 Pauze

15:30 Inleiding Groepsdiscussie

15:35 Groepsdiscussie (in groepen van maximum 5 personen)

16:30 Plenaire terugkoppeling uit de verschillende groepen

16:55 Conclusie en slotwoord

17:00 Netwerkdrink

18:00 Einde


Praktisch

Tijdstip: Donderdag 2 februari 2023 van 13u30 tot 18u

Locatie: Ruth Benedictzaal – KU Leuven

Adres: Parkstraat 45, 3000 Leuven (nabij Alma II)

GeoSpatial Awards 2022

Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux
In samenwerking met BeGeo

Op 4 oktober 2022 werden de Geospatial Awards 2022 uitgereikt tijdens de slotsessie op BeGeo (Paleis 10, Auditorium 2000, Brussels Expo).


En de winnaars zijn...

  • Categorie eindwerk: Thomas Dethinne -Comparison Between Surface Melt Estimation From Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar and a Regional Climate Model : Case Study Over the Roi Baudouin Ice Shelf, East Antarctica
  • Catergorie project: EuroGeographics (Sallie Payne) - Open Maps For Europe – a key for unlocking the value of authoritative geospatial information
  • Publieksprijs: SPF Mobilité et Transport, Ministère de la Défense (Olivier Deschamps, Nicolas Jadoul) - Développement d'une platforme de notification des obstacles aériens

PROFICIAT!!


Wil je onze werking steunen? Dat kan! Flagis is steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Stuur ons een bericht via de contactpagina.

Save the date - aankomende events!


    • 26/10/2023: Trefdag Digitaal Vlaanderen