Activiteiten

Geo Atelier: "Hands-on Geo IoT van A tot Z"


3 mei 2022 in Het Stam in Gent


Na 2 lange coronajaren gaan we tijdens het FLAGIS Geo Atelier actief aan de slag met een zeer interessant onderwerp over Geo en IoT (Internet of Things) inclusief de bijbehorende electronica tot het capteren van real-time data en de visualisatie in een 3D omgeving.


De voormiddag (start om 9u) is praktisch van aard waarbij wordt verdiept  in de basis-ingrediënten van het IoT. We knutselen aan een mini-processor die we leren programmeren in de Arduino omgeving waarbij een GPS wordt toegevoegd die nodig is voor het inlezen van geografische coördinaten. Vervolgens gebruiken we de gemaakte sensoren voor het meten van gas, temperatuur, druk, het aards magnetisch veld, etc.  van de omgeving, en bepalen we afstanden tussen objecten. Alle sensormetingen worden opgeslagen in een database die we upgraden tot een Observations en Measurement database met bijhorende OGC SensorThings API web service. 


Opzet van de voormiddag is voor iedereen die graag eens weer wil knutselen aan geografische meetinstrumenten en wat liefde heeft voor electronica en competent is met computers!


Op de middag (12u30) wordt voor iedereen pizza voorzien.


De namiddagsessie (start om 13u) is gericht op alle Geo-IoT-geïnteresseerden en is minder praktisch gericht. Hierbij wordt gefocust op de OGC SensorThings API (databases, wat en waarom), de verschillende use-cases, semantische implementaties van O&M (SSN, SOSA, LDES). Tenslotte gaan we in op databevragingen – op basis van de gegevens die gemeten zijn tijdens de voormiddag sessie - en het visualiseren ervan in verschillende omgevingen (2D/3D).


Presentaties van de namiddagsessie:


De gebruikte hardware wordt op het einde van de dag verloot onder de deelnemers!


We sluiten deze bijzondere dag af met een rondleiding in Het Stam (einde voorzien om 18u).


Programma

09:00 - Welkom

09:10 - Install Arduino IDE ⚙️

09:15 - Blink 😉

09:25 - LogWindow

09:35 - GPS 🛰️

10:00 - Sensors 🌡️🎛️🪠 per table

10:30 - Connecting to the WiFi 📶

10:45 Break ☕️🫖🧃

11:00 - Sending data to a server

11:45 - Towards a model for Observations


12:30 - 🍕🍕🍕🍕🍕


13:00 - 🍕🍕🍕 + Recap morning

11:30 - Sending data to an O&M service using REST

13:30 - IoT Communication

14:00 - Observations & Measurements (O&M) & variations

14:30 - Scaling IoT

14:30 - Looking at measurements in 2D and 3D


17:00 - Rondleiding in Het StamGeospatial awards 2020-2021

Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux

In samenwerking met BeGeo


Op 26 oktober 2021 werden de Geospatial Awards 2021 uitgereikt tijdens BEGEO.


Proficiat aan de winnaars van de GeoSpatial Awards, die op BeGeo uitgereikt werden!


 • Beste eindwerk: Laure De Cock (UGent) - Adaptive mobile indoor route guidance, the next big step
 • Beste project: Anne-Lise Poplavsky (1Spatial en consortium) - Le projet EcoCityTools : un pas vers une ville plus confortable pour ses citoyens et ses visiteurs
 • Publieksprijs: Vicky Verscheijden (Stad Tongeren) - DIY- GIS voor lokale overheden


Categorieën


1. Het beste eindwerk


Bachelorthesis, masterthesis of doctoraat. Alleen eindwerken die tussen 1 april 2018 en 30 juni 2021 ingediend werden, komen in aanmerking.


2. Het beste project


Beste professioneel project dat gelanceerd of afgerond werd in 2020 of 2021.


3. De publieksprijs


De week voor BeGeo op 26 oktober 2021 stelt elke genomineerde zijn project/eindwerk voor tijdens een virtueel event. Tijdens dit event kan het publiek zijn stem uitbrengen voor de “Publieksprijs”. De publieksprijs kan zowel aan een eindwerk als aan een professioneel project uitgereikt worden.Beoordeling


De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een deskundige jury. Voor de online pitch worden in totaal 10 genomineerden (5 per categorie) uitgenodigd om een presentatie te geven.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de plenaire slotzitting op BeGeo.

De ingediende projecten/eindwerken worden beoordeeld op basis van de volgende evaluatiecriteria:


 1. Innovatie/baanbrekendheid 
 2. (verwachte) Resultaten
  1. Ofwel economisch potentieel
  2. Ofwel verbetering van de overheidswerking zowel intern als in relatie tot de burger
 3. (verwachte) Impact op gebruikers/actoren


Volledig reglement


Het volledig wedstrijdreglement is te vinden op de website van BeGeo (GeoSpatial Awards | BeGeo 2021).


Flagis Lightning Talks: Hoe vanzelfsprekend is Geo ?

Georganiseerd door FLAGIS


Op 22 juni 2021 organiseert Flagis de eerste editie van de “Flagis Lightning Talks”, van 12u tot 13u30. Tijdens dit virtueel gesprek gaan we dieper in op de vraag “Hoe vanzelfsprekend is Geo?”. Geo wordt steeds meer gedemocratiseerd en wordt omnipresent. Ook zijn er vele nieuwe technologieën die opkomen en geo-data gebruiken. Welke impact heeft deze trend ? Welke opportuniteiten en nieuwe mogelijkheden biedt dit ? Zijn er mogelijke gevaren of risico’s ?


Tijdens deze Lightning Talk nemen we je mee op een ontdekkingsreis over dit onderwerp en luisteren we naar twee interactieve debatten met toonaangevende sprekers uit verschillende organisaties.

 

Het programma ziet er als volgt uit:


Sessie 1: Geo en IT groeien naar elkaar toe. Welke impact heeft dit ? Welke opportuniteiten biedt dit ?

GenodigdenRob van de Velde (Geonovum), Björn De Vidts (AIV), Tanguy Coenen (imec).

Moderator: An Heirman (GIM).

Deze sessie zal doorgaan in het Nederlands.

 

Sessie 2: Geo-data wordt toegankelijker en talrijker. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er ?

GenodigdenMarcos Martinez (EAASI), Anna Burzykowska (ESA), Florian Witsenburg (Tygron).

Moderator: Victoria Jadot (Eurosense).

Deze sessie zal doorgaan in het Engels.

 

Elke sessie zal ongeveer 40’ duren.

 

De opname kan hier herbekeken worden, en de slides kunnen hier herlezen worden.De eerste enige echte FLAKWIS

Georganiseerd door FLAGIS 


Je leest het goed! Op 1 april - en nee, dit is geen grap - kan je deelnemen aan de eerste enige echte kwis georganiseerd door FLAGIS. Je raadt het al... het wordt een online event volledig in het teken van wat ons allen drijft en verbindt: GEO!


Dus haal die aardrijkskundeboeken en atlassen maar snel terug boven, scherp je geografische kennis aan en schrijf je alvast in! De winnaar kan rekenen op een mooie prijs. 


Tijdstip: donderdag 1 april - we starten om 19u stipt; einde voorzien rond 20u30


Locatie: Teams meeting


Algemene Vergadering - Verkiezing leden Raad van Bestuur


Aansluitend op de FLAKWIS gaat de jaarlijkse Algemene Vergadering van FLAGIS door. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens de algemene vergadering wordt de huidige en toekomstige werking van FLAGIS voorgelegd aan de aanwezigen alsook het financieel verslag. Deelnemers kunnen op deze agendapunten hun inbreng geven.


Naast deze topics is er ook de 3-jaarlijkse verkiezing van de leden van de raad van bestuur van FLAGIS.

Iedereen kan lid worden van de raad van bestuur mits


 1. Zij/hij zich kandidaat stelt via mail (info@flagis.be)
 2. Minstens de helft plus 1 van de stemgerechtigde leden aanwezig op de algemene vergadering (of via volmacht aanwezig) de kandidatuur steunt.


Tijdstip: donderdag 1 april 2021 vanaf 20u30 tot 21u30Studiedag: PSI & Open Data

Georganiseerd door FLAGIS 
In samenwerking met FLEXPUB


Op 20 juni 2019 heeft het Europees Parlement een herziene versie van de "Richtlijn Overheidsinformatie" (PSI Richtlijn) goedgekeurd. Hoewel het doel van de herziene versie hetzelfde blijft als dat van de vorige versies van 2003 en 2013, namelijk het bevorderen van een breed hergebruik van overheidsgegevens, brengt de actualisering van 2019 enkele nieuwigheden met zich mee, zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot overheidsbedrijven en tot door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens. Bovendien wordt een specifieke categorie "Hoogwaardige gegevensbestanden" gecreëerd, die gratis door openbare lichamen moeten worden gedeeld.

Het is niet verrassend dat geo-data in deze categorie van "Hoogwaardige gegevensbestanden" vallen, omdat ze belangrijke activa zijn.


Het doel van deze halve studiedag, georganiseerd door FLAGIS in samenwerking met het door BELSPO gefinancierde FLEXPUB-project (www.flexpub.be), zal dan ook zijn om te schetsen hoe deze wetswijzigingen de (geo-)datagemeenschap kunnen beïnvloeden.


Datum: 18 November 2020


Locatie: Als gevolg van de Covid-19-crisis zal deze Halve Studiedag online worden gehouden. Na registratie ontvangt u een link naar de virtuele studiedag


Programma:

10.00 – 10.05 - Verwelkoming


10.05 – 10.35 - Introductie tot de herziene PSI Richtlijn: Wat blijft, wat verandert?

De heer Thomas Tombal, Onderzoeker bij Université de Namur – CRIDS


10.35 – 11.00 - Stand van zaken bij de besprekingen over de lijsten van " Hoogwaardige gegevensbestanden" (Deel 1 - Deel 2)

De heer Jean-Charles Quertinmont, Attaché bij FPS Kanselarij – Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging


11.00 – 11.25 - Open (geo-)data in Vlaanderen: huidige praktijken en het effect van de herziene PSI Richtlijn

De heer Tom Callens, Adviseur Informatiebeleid bij Informatie Vlaanderen & De heer Mathias De Schrijver, Analist ICT Strategy bij Informatie Vlaanderen


11.25 – 11.55 - Q&A sessie


11.55 – 12.00 - Afsluiting
GEOSPATIAL AWARDS 2019-2020 - Voorstelling & prijsuitreiking

Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux
In samenwerking met BEGEO


Eindelijk! Op 27 oktober 2020 worden de Geospatial Awards 2019-2020 uitgereikt tijdens BEGEO. De week er voor, op dinsdag 20 oktober tussen 10u en 12u30, stellen de genomineerden hun inzending voor via een livestream. Na de voorstelling kan elke deelnemer zijn/haar stem uitbrengen voor de toekenning van de publieksprijs via een online voting. Een korte samenvatting van elke nominatie is alvast te lezen via https://begeo20.be/geospatial-awards


Aansluitend op het slotwoord van BEGEO (27/10 om 12u) worden de awards dan uitgereikt. Naast de publieksprijs is er ook de prijs van de jury.


Iedereen kan zich voor de voorstelling (en voor de prijsuitreiking op BEGEO) hier inschrijven. Let op, de deelname aan de voorstelling op 20/10, moet apart aangevinkt worden. 


Winnaar Beste Project:

Mobile et Indoor mapping en Région bruxelloise - Ruben Cappelle, Claude Hannecart (CIRB)


Andere genomineerden Beste Project:

 1. FLEXPUB – New Generation of Flexible Public Services – The Geospatial Case - Maxim Chantillon (KU Leuven), Rink Kruk (NGI), Anthony Simonofski (UNamur/KU Leuven), Thomas Tombal (UNamur), Joep Crompvoets (KU Leuven)
 2. Objecttypebibliotheek van AWV (OTL) - Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Overheid)
 3. GISBergen - Ingmar De Loor (Lokaal Bestuur Geraardsbergen)
 4. Inzet van GeoAI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van luchtfoto’s - Pieter Roggemans, Sebastiaan Philips, Patricia De Clercq (Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij)


Winnaar Beste Eindwerk: 

Stations(omgevingen) in vergelijkend perspectief: De StationsRadar tool - Freke Caset (Universiteit Gent)


Andere genomineerden Beste Eindwerk

 1. Les nuages de points intelligents - Florent Poux (Université de Liège)
 2. Détermination de positions précises à l'aide des données bifréquence issues de smartphones - Mathilde Debelle (Université de Liège)
 3. Onderzoek naar de mogelijkheid om GRB-metingen uit te voeren met behulp van Remotely Piloted Aircraft Systems - Laurien Van Biesen (Hogeschool Gent)
 4. Agent-gebaseerd modelleren van nieuwe stedelijke gebiedsontwikkelingen - Case study Commewijne, Suriname - Lisa-Marie Hemerijckx (KU Leuven)


Winnaar Publieksprijs:

Détermination de positions précises à l'aide des données bifréquence issues de smartphones - Mathilde Debelle (Univ. Liège)


Maak kennis met de nieuwe OGC API's - SESSIE 2

FLAGIS Academic Session - online - NIEUWE DATUM: 1 JULI 2020 van 9u tot 12u

In een eerste van twee technische delen (16 december 2019) gingen we dieper in op de ontstaansgeschiedenis en opbouw van de nieuwe serie van OGC API's, hoe ze passen in de API roadmap. We gebruikten OpenAPI en SwaggerHub om de OGC API Features verder (technisch) te ontleden en met een onderliggende test database ook effectief aan te roepen.


Hoog tijd om een stap verder te gaan: in het tweede gedeelte nemen we de andere onderdelen van de OGC API familie onder de loep (coverages, map tiles and Processes) en bouwen we een voorbeeld server middels NodeJS. Breng dus opnieuw je laptop mee!


Deelname is gratis en kan zonder registratie via:


https://global.gotomeeting.com/join/473051725

Access Code: 473-051-725


Download hier de presentatie van het eerste deel


ZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Georganiseerd door FLAGIS i.s.m. Informatie Vlaanderen

 

Om goede beslissingen te nemen over het aanleggen, het beheren en de toekomst van het openbaar domein zijn terreingegevens hierover van groot belang. De vraag is welk zicht ik wil op dit openbaar domein en voor welke toepassingen kan ik dit gebruiken? Heb ik nood aan een zicht vanuit de lucht of een zicht vanuit een passant? Welke nauwkeurigheid heb ik nodig? Kan ik dat in een digitaal model gieten? Hoe volg ik het onderhoud van mijn terreinassets op? Welke analyses kan ik uitvoeren om te voorspellen hoeveel mijn onderhoud zal kosten? Welke tools bestaan er om een toekomstbeeld te visualiseren en te communiceren? Welke analyses kan ik uitvoeren om het toekomstige beeld te bepalen?
Het zijn maar enkele vragen die in de praktijk voorkomen.


Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen organiseert FLAGIS in samenwerking met Informatie Vlaanderen op 8 oktober 2019 een studiedag met als thema: ‘Een zicht op het openbaar domein’.


Deelname is gratis mits registratie!

De studiedag bestaat uit 2 delen:


 • In een eerste deel (9u30 tot 11u30) voorzien we productpresentaties vanuit de FLAGIS sponsorleden. Verschillende bedrijven tonen welke oplossingen ze hebben om de beheerders van het openbaar domein te ondersteunen. Er komen uiteenlopende topics die met het thema te maken hebben aan bod. Het Inwinnen ruwe data (Mobile Mapping beelden, oblieke en orthofoto’s, puntenwolken, satelliet beelden…), Software voor het ontsluiten en verder verwerken van ruwe data, datamodellen voor het opslaan van gegevens met betrekking tot het openbaar domein, business cases die het gebruik van de data aantonen (vb. beheer van het openbaar domein, beslissingsondersteuning voor het aanpassen van het openbaar domein, indicatoren voor het beleid, etc.).


         Volgende bedrijven geven een korte pitch - de presentaties kunnen hier gedownload worden:


  • Cyclomedia
  • ESRI Belux
  • Eurosense: Eurosense viert dit jaar zijn 55 jarig bestaan. Nog steeds staan wij Europees aan de top op het gebied van inwinning en verwerking van geodata. Op deze studiedag willen wij U onze twee nieuwste sensoren en hun mogelijkheden toelichten: de Vexcel Ultracam Eagle M3 (fotogrammetrische camera) en de Riegl VQ1560-II (laserscanner)
  • Geo Solutions: binnen het domein van de GEO-ICT sector wordt al heel wat geïnvesteerd op het vlak van inventarisatie van kabels en leidingen. Het gebruik van deze informatie op het terrein is echter beperkt. Gezien veel van de gebruikers van de informatie van het openbaar domein geen GIS experts zijn kunnen kaarten vaak onvoldoende intuïtief inzicht geven in de situatie in de ondergrond. Binnen Geo Solutions hebben we een prototype gebouwd om leidingen te visualiseren op basis van augmented reality. Via deze toepassing, op basis van de hololens, kunnen leidingen in het openbaar domein eenvoudig gevisualiseerd worden.
  • GIM: de grote hoeveelheid aan verzamelde data over het openbaar domein controleren, structureren, samenbrengen in een coherent geheel en in de juiste vorm aanbieden en integreren in de dagelijkse processen van de medewerkers... GIM werkt voor u de nodige tools uit om uw (geo)databeheer te stroomlijnen.
  • GlobeZenit: een klare kijk op de bestaande situatie! Via Mobile Mapping, 360° beelden, laser data en orthofoto’s biedt GlobeZenit overheden en nutsmaatschappijen een gedetailleerd zicht op de assets van het openbaar domein.  Onze GIS experten integreren de data in bestaande systemen en kunnen op basis van deze data grootschalige inventarisaties uitvoeren die een efficiënt assetbeheer ondersteunen.
  • Image-V: IMAGE-V brengt het openbaar domein in beeld vanop de weg. We combineren de bestaande 360° Beeldendatabank van Vlaanderen met nieuwe mobile mapping data in de 3DMappingCloud. Deze software zorgt ervoor dat je rechtstreeks in je eigen GIS- of CAD-software zoals QGIS, ESRI en AutoCAD metingen en inventarisaties kunt uitvoeren. Kies zelf de updatefrequentie en combineer de 360°beelden en puntenwolken met andere geo-informatie zoals orthofoto’s, oblieke foto’s, scandata, 3D ontwerpen, enz.
  • SIGGIS: SIGGIS is, samen met zijn partner CEVI/Logins, een gekende integrator van ArcGIS en Geocortex in België en buitenland. Een van onze focuspunten is hergebruik van kennis en tools. Als zodanig lanceren wij vanaf deze maand onze eerste add-in op de Esri Marketplace. Tijdens deze studiedag zullen wij u RealView presenteren; een add-in voor ArcGIS Pro waarmee u eigen foto’s kunt inladen, om deze samen en gesynchroniseerd te bekijken met Google Streetview en Bing’s Bird’s Eye. RealView is een waardevolle tool waarmee uw “situational awareness” van het openbaar domein vergroot.
  • Vansteelant (Plan3D)


 • In een tweede deel (12u-13u) organiseren we een debat tussen verschillende potentiele gebruikers van de data en gaan we in op welke noden de gebruikers hebben. Wat is de zin/onzin van nauwkeurigheid van inwinning (cm vs m), Kijken of meten, aparte aankoop of groepsaankoop, eigendomsrecht of gebruiksrecht, mogelijkheden en noden met betrekking het gebruik in de dagelijkse praktijk, etc


         Aan het debat nemen volgende sprekers deel:

  • Filip Broekaert (Fluvius)
  • Natasha Blommaert (Agentschap Wegen en Verkeer)
  • Wouter Verhelst (Intergemeentelijk GIS-Coördinator - WVI)
  • Kris Lentacker (Informatie Vlaanderen)
  • Maxim Chantillon (Instituut voor de Overheid - KUL)


Hier indt u een kort verslag van het debat 


GEOSPATIAL AWARDS 2018-2019

Georganiseerd door FLAGIS & AM/FM GIS Belux

In samenwerking met BEGEO

 

Op 19 maart 2019 worden de Geospatial Awards 2018-2019 uitgereikt tijdens BEGEO.

 

And the nominees are:


 • VLIZ - Het Kustportaal - de Belgische kust en zee op de kaart gezet
   
 • Ville de Namur - Namur 3D - De nouveaux outils au service d'une ville plus durable et plus participative
   
 • Informatie Vlaanderen - VLAIO - Hinderpremie
   
 • Hulpverleningszone Centrum - EmerGISy: de integrale GIS-omgeving voor de hulpverleningszone
   
 • Stad Gent - Inzet van Augmented Reality bij projectevaluatie en interactieve communicatie op basis van open 3D-Geodata en zo met behulp van 3D game-engines en hololenzen in co-creatieve processen, een tijd-ruimte stadsmodel creëren.Tijdens de slotceremonie in het auditorium tussen 15.30 en 16.15 worden de awards uitgereikt. Er is een prijs van de jury en een prijs van het publiek. Het publiek zal tijdens de conferentie via de BeGeo website zijn stem kunnen uitbrengen.

.

Politiek debat BeGeo

Dinsdag 19 maart 2019

Tussen 13.45 en 15.00 is er een debat in het auditorium tussen de verschillende fracties rond het thema 'GeoInformatie'.


De inhoud van het debat is samen met jullie gevormd op twee workshops, één in Leuven en één in Luik.


We vragen de verschillende politiek fracties naar hun mening en visie over verschillende topics:

 • Hoe kunnen we het beheer van ruimtelijke informatie beter interfederaal organiseren?
 • Hebben we nood aan een minister van locatie?
 • Moeten open data, gratis zijn?
 • Hoe zorgen we ervoor dat toepassingen zoals de hinderpremie, de zonnepotentieelkaart, de snelheidskaart gevoed kunnen worden met actuele gegevens?
 • Hoe kunnen onderzoeksinstellingen, overheden en de private sector beter samenwerken om innovatie te stimuleren in plaats van 'innovation blockers' te zijn.
 • Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geschoold personeel te vinden is op de arbeidsmarkt...


Het debat zal geleid worden door Christophe Deborsu.


Het debat wordt gevoerd door:

 • Jan Cornillie (SP.A.)
 • Els Ampe (OpenVLD)
 • Inez De Coninck (N-VA)
 • Chris Steenwegen (Groen)
 • Fabian Culot (MR)
 • Ariane Wautelet (PS)
 • Jérémie Dagnies (CDH)
 • Gilles Vanden Burre (Ecolo)


 

Workshop Input politiek debat BeGeo

Vrijdag 1 maart 2019 te Leuven

 

Op 26 mei 2019 staan Vlaamse, Europese en Federale verkiezingen voor de deur. Tijd om na te denken waar de toekomstige regeringen moeten op inzetten met betrekking tot het geo-beleid. Wat was goed in de vorige legislatuur, waar kan het beter, waar dienen nog grote stappen te worden gezet, ...

 

Verschillende administraties en belangenorganisaties hebben reeds hun wensen overgemaakt aan de verschillende politieke partijen. Met FLAGIS willen we hier op verder gaan. Tijdens BeGeo organiseren we een debat met de verschillende politieke partijen. Enerzijds vragen we de verschillende partijen naar hun programma, anderzijds willen we ingaan op de noden van de sector.

 

Om het debat goed voor te bereiden rekenen we op jullie. Op vrijdag 1 maart organiseert FLAGIS een workshop om input vanuit de hele geosector te verzamelen. De vraag 'Waar dient de komende bestuursploeg (Vlaams/Federaal/Europees) op in te zetten om een betere werking rond Geo-Informatie (Inwinnen/Beheer/ Analyse /Onderzoek) te voorzien?' staat centraal. Wat moet zeker behouden blijven? Waar dient extra op ingezet te worden? Wat is eventueel compleet verkeerd (moet volledig anders of zelfs niet)? ...

 

De workshop bestaat uit twee delen. In de voormiddag laten we verschillende organisaties (administraties, bedrijven, instellingen, onderwijs en onderzoek) aan het woord over wat zij als belangrijke punten ervaren. In de namiddag gaan we via de GPS brainstorm methode op zoek naar wat leeft en wat vanuit de gehele geosector de belangrijkste noden zijn.

 

De input wordt gebruikt om op BeGeo vragen te stellen aan de verschillende politieke partijen. Wat vinden zij belangrijk? Waar willen ze op inzetten? Hoe wensen ze tegemoet te komen aan de vragen die leven? ...

 

Programma

 

9:30 - Onthaal

 

10:00 - Inleiding

 

10:20 - Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

 

11:20 - Pauze

 

11:40 - Verschillende organisaties brengen hun visie (6 sprekers)

 

12:40 - Middagpauze

 

13:40 - Inleiding Brainstormronde

 

14:00 - Brainstorm via de GPS methode

 

15:30 - Einde Brainstorm

 

16:00 - Consolidatie

 

16:30 - Netwerkdrink

 

17:30 - Einde

 

GEO + BIM event op 11 december -  Georganiseerd door FLAGIS & HOGENT

 

De presentaties van dit event zijn beschikbaar via onderstaande linken bij elke spreker.

 

Bouwen gaat steeds meer gepaard met digitale informatie. Van concept over planning, constructie, oplevering en gebruik van gebouwen en infrastructuur: in elke fase wordt informatie gecreëerd, gewijzigd of verwerkt.  Zowel BIM (Building Information Modeling) als geografische informatie zijn van onmiskenbaar belang. Slechts weinigen staan nog voor het dilemma om óf GEO óf BIM te kiezen. De integratie van beide lijkt een logische keuze, maar biedt ook nog veel onopgeloste vragen en uitdagingen.

 

> Hoe kan GEO data (LiDAR, DEM, Orthofoto's) geïntegreerd worden in typische BIM tools?

> Hoe kunnen innovatieve GIS technieken gebruikt worden om méér te doen met BIM data?

 

FLAGIS en HOGENT bieden daarom deze studiedag aan. Experten uit de praktijk en academische wereld brengen hun kijk op GEO + BIM.

 

Wat mag u verwachten:

 

 • Introductie - Bart De Lathouwer (OGC)

Wat is BIM, Geo & welke uitdagingen staan ons te wachten? BIM en GIS zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd. De state-of-the-art op het vlak van standaarden en definities worden toegelicht.

 

​Onze gebouwde omgeving bevat een schat aan informatie. Die informatie bestaat op verschillende schaalniveaus: landelijk geografisch (GIS), stedelijk weefsel, gebouwniveau (BIM), en gebouwcomponenten (PIM). Het combineren van de informatiestromen op die verschillende niveaus is een enorme uitdaging, die zonder het gepast gebruik van webtechnologie amper aan te pakken valt. Deze presentatie toont hoe webtechnologie (linked data en semantisch web) een key enabler kan zijn voor het combineren van informatiestromen voor GIS, BIM, en productdata.

 

De juiste informatie uit BIM-modellen kan een grote toegevoegde waarde hebben in het beheer van infrastructuur. Helaas gaat veel informatie verloren gedurende de levenscyclus van een infrastructuurobject. In deze presentatie bekijken we hoe we deze informatie-eilanden kunnen overbruggen door BIM data te linken en te visualiseren. Concreet gaan we in op technieken voor het verwerken van BIM data voor indoor mapping, facility management, issue management, Web visualisatie, en augmented reality apps.

 

Hoe kun je BIM inzetten in samenwerking met andere platformen voor het beheer van spoorwegen en bijhorende infrastructuur?

 

We lichten verschillende fasen in het bouwproces van een wegenbouwproject toe. Hierbij leggen we de nadruk op de digitale transformatie van het bouwproces. We zorgen ervoor dat we het BIM model ook op de werf beschikbaar hebben, dit inclusief de ondergrondse infrastructuur. We willen hiermee een veiligere bouwwerf  creëren en storingen voor de omgeving en het project voorkomen.

 

 • Geo+BIM als bron voor 3D citygames in burgerparticipatie? - Mario Mathys (Stad Gent)

Hoe kunnen BIM (gebouwen/infrastructuur)-modellen in combinatie met 3D-GEO-data, andere toepassingen voeden ifv onder meer kennisdiffusie en bewonersparticipatie. Concrete voorbeelden van volgende projecten worden getoond: “The scale of the universe in Ghent”, de “Teletijdsmachine Gent” en 3D-Citygame-Ghent. Drie concepten waarbij ook BIM-data een extra dimensie krijgen, ondermeer met inzet van VR-bril en AR-toepassingen

GALILEO - de Europese GPS variant

Academic Session georganiseerd door AM/FM GIS Belux en FLAGIS

Donderdag 25 oktober 2018 - Brussel

Je kan de presentaties downloaden - zie de link bij de gastsprekers hieronder.


Eind juli is de 26ste satelliet van het Galileo-systeem in Orbit gegaan. Hiermee is de volledige satelliet constellatie van Galileo bijna compleet. Tijd om hier even bij stil te staan.


Tijdens de academic session gaan we in op zowel het beleidsaspect, het theoretisch academische alsook de timing van de praktische ontplooiing in de bestaande Belgische RTK netwerken.


Programma:


 • 19u00: Inleiding


 • 19u10: Reinhard Blasi (European GNSS Agency (GSA)): Galileo on its way to completion: Update on the European GNSS Programmes 


 • 19u40: Cécile Deprez (ULg): Galileo: amélioration  du positionnement au cours des dernières années > presentatie


 • 20u10: Bart Dierckx (Informatie Vlaanderen): Integratie van Galileo in Flepos: laatste stand van zaken > presentatie


 • 20u40: Conclusie en vragenronde


 • 21u00: Einde


GDPR & GeoData

Omgaan met gegevensbescherming in een digitale wereld in verandering

FLAGIS Studienamiddag

Donderdag 15 maart 2018 - Leuven - KU Leuven

Je kan de presentaties downloaden - zie de link bij de gastsprekers hieronder.


De digitale wereld is voortdurend in verandering.

Om het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen werd het GDPR (dit staat voor General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) gelanceerd. Elke organisatie moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens het verzamelt, hoe het deze data gebruikt en hoe het ze beveiligt. Maar wat betekent deze verordening concreet voor het gebruik van geografische data? Hoe zullen organisaties moeten omgaan met de verwevenheid tussen geografische en niet-geografische data en de beveiliging ervan?


Deze en nog andere onderwerpen met betrekking tot GDPR & Geodata zullen centraal staan tijdens de volgende FLAGIS-Studiedag.


Gastsprekers (voor zover reeds bekend):


 • Thomas Tombal, Expert in juridische aspecten van (geografische) sensordata - Centre de Recherche Information, Droit et Société de l’Université de Namur
 • Prof. dr. Frankie Schram, Expert Persoonsgegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer - KU Leuven Instituut voor de Overheid - Presentatie
 • Joris Voets, Medewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden bundelt de noden van de verschillende centrumsteden met betrekking tot informatieveiligheid - Presentatie
 • Ivan Stuer, Afdelingshoofd ICT en Data Protection Officer bij Informatie Vlaanderen  - PresentatieHet onthaal is vanaf 13:30 uur en om 14:00 uur is de start van de Studiedag die tot ongeveer 17:00 uur zal duren. Aansluitend is er nog een receptie als netwerkmoment.


Tenslotte houdt FLAGIS ook haar jaarlijkse Algemene Vergadering na dit seminarie. Wij nodigen u hiervoor hartelijk uit.  Een unieke kans om FLAGIS mee vorm te geven. Lees hiervoor verder onderaan.SMART IDEAS & SMART SOLUTIONS

FLAGIS Netwerkdag

Donderdag 21 September 2017 - Leuven - KU Leuven

FLAGIS – de beroepsvereniging voor GIS-ers in Vlaanderen én het GIS-kruispunt tussen Onderwijs, Bedrijven, Overheid, Nutsbedrijven en Onderzoek - nodigt u uit om te netwerken met collega’s over actuele thema’s.

 

De bedoeling van de dag is om collega’s afkomstig van het bedrijfsleven, overheden en de academische wereld beter te leren kennen, te verkennen wat de toekomstige uitdagingen zijn betreffende technische en relevante thema’s en wat pragmatische oplossingen zouden kunnen zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

 

Elschot relativeert elke gedachte, hetgeen hij zo mooi samenvat in de volgende zin: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. Wij dromen over thema’s zoals Smart Cities, Big Data, Open Data, Geo-Intelligence, Beleidsinformatie, ... Maar welke wetten en praktische bezwaren houden ons tegen, van kleine dorpen tot Vlaamse Steden, van de grootste plannen tot de kleinste wegen? Samen, met jou, en andere collega’s gaan we op zoektocht naar pragmatische manieren om deze uitdagende dromen in daden om te zetten!


Het is de bedoeling om te werken volgens een ‘Thema Tafel’ waarbij over een specifiek thema gediscussieerd wordt olv een themadeskundige. Relevante thema’s die bediscussieerd worden zijn:


 • Smart Cities
 • Big Data
 • Open Data
 • Drones
 • Landmeten
 • Landregistratie met innovatieve technieken
 • Sensoren
 • Crowdsourcing
 • Indoor navigatie
 • Ruimtelijk Visualisatie
 • Agile overheden
 • Geodata-infrastructuren 


Kortom, boek donderdag 21 september 2017 af in uw agenda met de Raadzaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven (Parkstraat 45. 3000 Leuven, nabij Alma II) als de locatie. Het onthaal is vanaf 13:00 uur en om 13:30 uur is de start van de Netwerkdag die tot ongeveer 17:00 uur zal duren. Aansluitend is er nog een receptie als netwerkmoment.


FLAGIS ACADEMIC SESSION - LINKED OPEN DATA - Deel II

Donderdag 27 April 2017 - Gent - Hogeschool Gent


Op 27 april organiseert FLAGIS vzw een tweede 'Academic Session'. Tijdens een 'Academic Session' gaan we dieper in op een thema dat naar de toekomst toe een belangrijke rol kan spelen binnen de wereld van geografische informatie.


De eerste 'Academic Session' gaf een theoretische blik op wat 'Linked Open Data' is. Dit jaar gaan we verder op het thema. Deze keer in samenwerking met Hogeschool Gent. Onder leiding Bart De Lathouwer (OGC) en enkele LOD kenners van het eerste uur, gaan we zelf aan de slag met Linked Open Data. Na een korte theoretische opfrissingen installeren we een 'triple store', voorzien we die van de nodige data, en bevragen onze en andere beschikbare data.


Zijn termen als RDF, DCAT, URI's, NoSQL, SPARQL, Triple Stores en Vocabularies nu nog chinees voor jou, dan kom je er alles over te weten in deze sessie.


De sessie gaat door op 27 april tussen 14u en 16u30 op de campus Schoonmeersen van HoGent in gebouw C lokaal C.004.


PC's en laptops worden niet voorzien, WIFI wel. Breng dus je eigen laptop mee!GeoSpatial Awards

And the winners are ...

Op 16 maart 2017 werden de Geospatial Awards 2016-2017 uitgereikt tijdens de afsluitende sessie op BEGEO. De Geospatial Awards zijn een co-organisatie van Flagis en AM/FM GIS Belux.


Kandidaten hadden tot 8 februari de tijd om een voorstel in te dienen. Op 10/3 werden de inzendingen door de kandidaten voorgesteld en door een vakkundige jury beoordeeld. Op 16/3 konden de genomineerden dit huzarenstukje nog eens overdoen voor het voltallige publiek van BeGeo


Na rijp beraad heeft de jury volgende inzendingen gekozen als winnaars van een Geospatial Award:


Categorie Eindwerken:

Plaats maken voor het verleden. Een conceptueel datamodel voor een 4D archeologisch GIS - Berdien De Roo


Categorie Bedrijfs-project

Live-streaming van ASTRID Radio-posities in high-secured Belgisch politie-netwerk HILDE - Orbit GT belgium bvba


Categorie Overheids-project

VisuRIS - De Vlaamse Waterweg NV

en Le Géoportail de la Wallonie - Service public de Wallonie

Categorie Publieksprijs


Categorie Publieksprijs

VisuRIS - De Vlaamse Waterweg NVRUIMTE EN TIJD

Donderdag 6 december 2016 - Sint-Niklaas - Mercatormuseum


Albert Einstein stelde al dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken, maar dat er slechts één entiteit bestaat namelijk de ruimtetijd, die alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst bevat. De tijd is daarbij een dimensie net als de andere, die echter op menselijke schaal anders wordt ervaren. (Wikipedia)

Het tijdsapsect in GIS heeft dan ook heel veel gezichten: historische cartografie, evolutie van ruimtelijke data in de loop der jaren, in kaart brengen van real-time bewegingen, voorspellings-modellen, … Van stoffige globes tot performante databanken, van oude kaarten tot de modernste apps en interactieve toepassingen: meer dan voldoende materiaal om een leerrijke studiedag mee te vullen.

Mercator is de ideale gids voor dit evenement, en dus kozen we voor het Mercatormuseum in Sint-Niklaas als locatie. En meteen lag dan ook de datum vast: dinsdag 6 december 2016, sinterklaasdag!

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze nu al ‘historische’ FLAGIS dag!

.

Programma:


09:00   Ontvangst

09:45   Inleiding (dagvoorzitter Jan Pootemans)

10:00   Nico Van de Weghe, UGent

            Tijd en Ruimte: Stand van zaken in het fundamenteel en toegepast onderzoek

10:30   Paul De Candt

            Historische cartografie

11:00   Pauze

11:30   Rink Kruk, NGI

           Cartesius, een wereld van oude kaarten online

12:00   Ides Bauwens, Nazka

            Nostalgeo: oude foto's bekijken in combinatie met het straatzicht van vandaag

12:30   Lunchbuffet - Keizerskroon, Sint-Niklaas

14:00   Jurgen Everaerts, VITO

            Een zicht op lokale en globale veranderingen door remote sensing

14:30   Greet Mendonck, Maritieme Toegang

            Gebruik van bathymetrische tijdsreeksen

15:00   Pauze

15:30   2e VERSI Workshop, Ugent en KULeuven

   VERSI (VEranderende Referentie, Stabiele Informatie)

   Tijdens de workshop wordt het doel in de inhoud van het VERSI project voorgesteld.

   Na de voorstelling wordt een groepsdiscussie georganiseerd met de aanwezigen.

   Meer info over VERSI is beschikbaar via deze link

17:00   Afsluitende drink

GEOSPATIAL INTELLIGENCE: SLIM INWINNEN, SLIM VERWERKEN, SLIM ANALYSEREN

PRODUCTINNOVATIEDAG

Donderdag 6 oktober 2016 - Leuven Sportoase


Het belang van gegevens en daaruit voortvloeiende kennis en intelligentie wint meer en meer aan belang in de huidige kennismaatschappij. Meer en meer beslissingen worden gesteund op het slim verwerken en analyseren van beschikbare data of makkelijk in te winnen gegevens (Drones, Apps, Laserscanning, Mobile Mapping, Grondradars, ...).

Het gebruik van ruimtelijke gegevens binnen het kennisverwervingsproces wint meer en meer aan belang. Denk maar aan slimme toepassingen om de vrije parkeerplaatsen binnen een stad te kennen, het monitoren van drukte op publieke evenementen, de routes voor het ophalen van afval te optimaliseren, het monitoren van energieverlies, of de zoektocht naar perfecte locaties voor het openen van een nieuwe winkel.

Het slim inwinnen, slim verwerken en slim analyseren van ruimtelijke gegevens kan gegroepeerd worden onder de term 'Geospatial Intelligence'

Op het Flagis seminarie van 6 oktober in de Sportoase wensen we hier dieper op in te gaan. Na een inleiding door twee keynote sprekers uit de academische wereld, stellen de sponsorleden van Flagis hun meest innovatieve producten en diensten voor die bijdragen tot het sneller verwerven en destilleren van kennis.


Programma


09u00 Ontvangst

09u30 Inleiding

09u40 Prof. Dr. Sidharta Gautama, UGent: Slim inwinnen

10u10 Prof. Dr. Bart Braem, Universiteit Antwerpen: City of Things: IoT and Smart Cities

City of Things, het smart cities project van imec in Antwerpen waar op grote schaal Internet of Things in een realistische omgeving bestudeerd wordt

10u40 Voorstelling van de sessies door sponsorleden

           De verschillende sponsorleden stellen kort de inhoud van hun informatiesessies voor.

11u00 Pauze

11u30 Sessie 1: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

12u15 Middag pauze met broodjeslunch

13u30 Sessie2: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

14u15 Sessie3: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

15u00 Afsluitende receptie

16u00 Einde


Bevestigde sessies door sponsorleden:


 • ESRI-BELUX

ArcGIS : wat is dit gemakkelijk geworden

Het ABC van ArcGIS Pro, en hoe kan ik dit op de meest optimale manier gebruiken in combinatie met ArcMap. Hoe kan ik als niet-programmeur, op een eenvoudige en intuïtieve manier web applicaties bouwen.  Hoe integreer ik Open Data in mijn applicatie.


 • Image-V

Inspiratiesessie 360° beeldendatabank Vlaanderen

Gebruik je de beeldendatabank of heb je interesse om ze in de toekomst te gebruiken?

Tijdens deze sessie kan je ervaring uitwisselen met andere gebruikers.

Wie gebruikt de beeldendatabank binnen hun organisatie? Waarvoor gebruiken ze de databank? Wat zijn hun positieve en negatieve ervaringen hiermee...

Laat je inspireren door de slimme aanpak van andere gebruikers!


 • GEO Solutions

Sessie 1: Inspectie en kartering met drones - project in de kijker: NGI

Een overzicht wordt gegeven van de diensten die GEO Solutions uitgebouwd heeft rond drones, een algemene inleiding belicht de verschillende mogelijkheden en marktsegmenten die baat hebben bij het gebruik van drones.

Aan de hand van een concreet project worden de mogelijkheden geïllustreerd: voor een obstakeldetectie op de luchtmachtbasis van Koksijde in opdracht van het NGI werd beroep gedaan op drones. Er wordt dieper ingegaan op de inwinning, verwerking en analyse van de bekomen data.

Sessie 2: Hoge precisie data inwinning in uw eigen Mobiele Bedrijfstoepassing

De opkomst van mobiele tablets zorgde voor efficiënte manieren om aan data-inwinning te doen rechtstreeks in bedrijfstoepassingen en/of -databanken. De GPS sensoren van dergelijke toestellen kunnen echter geen hoge precisie aanbieden waardoor de kwaliteit van de data niet altijd gegarandeerd kan worden. Hoge precisie data inventarisatie kan men echter wel bekomen door middel van professionele GNSS receivers. Geo Solutions presenteert op FLAGIS hun nieuwste dienst voor accurate en betrouwbare GIS data collectie door middel van de combinatie van een mobiele bedrijfstoepassing en een hoge precisie GNSS receiver. Data inwinning hoeft geen tijdrovend of complex proces te zijn!


 • Couderé

Trimble Business Center.

Eén softwarepakket voor het slim verwerken en analyseren van klassieke metingen (totaalstation, GNSS) en puntenwolken/3D-modellen (laserscanning en UAV).


 • GIM

DaaS - slim verwerken van geodata in de datafabriek

In deze sessie zoomen we in op een aantal innovaties in de producten en diensten van GIM rond ‘GIS & Automatische data verwerking’:

 • ETL in de cloud:  De Extractie, de transformatie en het laden (ETL) van ruimtelijke data kan op grote schaal worden toegepast met software zoals FME Cloud, FME Server, of Apache Spark. Nieuwe data stores (ElasticSearch, MongoDB) en APIs bieden een oplossing om ruimtelijke data te ontsluiten.
 • Linked Data on the Web: het toepassen van een aantal principes voor het publiceren (maar ook wijzigen) van data as a service op het Web met behulp van HTTP (eenvoudige ReST APIs) en RDF (semantiek) begint stilaan beloftevolle toepassingen af te werpen. GIM gebruikte Linked Data technologie in het COMBUST onderzoeksproject.
 • Master data: Steeds meer organisaties zien het belang in master data, en persistente externe identificatoren, om hun informatiekwaliteit te verbeteren. GIMs producten en diensten rond BelMap, of ‘Grip of GRB’ spelen hier op in… De tijd van data-eilanden lijkt definitief voorbij.


 • Leica Geosystems

Digital Realities

Deze workshop geeft met voorbeelden aan hoe ook u de werkelijkheid digitaal kan vastleggen.

Niet enkel via Mobile Mapping, Scanning en Drones maar ook met MultiStation en Grondradar.

Ga zelf aan de slag met Zeno Mobile: ontwikkeld voor mensen zonder voorkennis zodat ook zij digitaal opmetingen kunnen uitvoeren.


 • EUROSENSE

3D binnen handbereik van de gemeente


 • Topcon Sokkia

Topcon Sokkia heeft een oplossing voor alle inwinningstechnologieën: Robotic totaalstations, GNSS en de combinatie van beide (hybride positionering), Mobile Mapping, UAV (fotogrammetrie), Laserscanning, Opsporingsapparatuur voor nutsleidingen.


 • Pythagoras

LINKED OPEN DATA

FLAGIS academic session

Donderdag 12 mei 2016 - Leuven - KU Leuven Romerozaal


Op 12 mei gaat FLAGIS van start met een nieuw concept: de FLAGIS academic sessions. Tijdens een academic session gaan we dieper in op een thema dat naar de toekomst toe een belangrijke rol kan spelen binnen de wereld van geografische informatie.


Een eerste sessie wordt samen met de KU Leuven georganiseerd rond het thema 'linked open data'. Velen hebben de term al ergens gehoord. Maar wat betekent dit nu concreet? Is er een meerwaarde? Kunnen we het gebruiken in onze dagelijkse bezigheden? Is er een rol voor Geografische Informatie weggelegd?... Op al deze vragen proberen we tijdens de FLAGIS academic session een antwoord te bieden.

GEOSPATIAL AWARDS

Donderdag 3 maart 2016 - Brussel - The Egg - BeGeo


Op 3 maart 2016 worden de Geospatial Awards 2015-2016 uitgereikt tijdens BeGeo. Kandidaten hadden tot 14 februari om een voorstel in te dienen. De jury ontving heel wat inzendingen en heeft na rijp beraad volgende inzendingen genomineerd.


De samenvatting van elke inzending en de winnaars kan je vinden op de website van BeGeo.


DE GENOMINEERDEN


CATEGORIE EINDWERKEN

1. Luc Dekoninck

Modellering van de persoonlijke blootstelling in ruimte en tijd aan verkeersgerelateerd fijn stof met behulp van geluid als een proxy.


2. Jasmine Dubois

De impact van de Belgische wetgeving omtrent RPAS op landmeetkundige activiteiten.


3. Cécile Duprez

Positionnement relatif sur base des mesures de code du signal Galileo E5 AltBOC.


4. Gilles Leroy

Analyse de l’évolution du niveau du sol à la limite d’exploitation minière du Sud de Mons.


5. Hubert Maldague

Approche hédonique du marché des terrains à bâtir : Modélisation des prix dans les bassins d’emploi de Liège et de Charleroi, comparaison interbassin et évolution temporelle liégeoise.


CATEGORIE PROFESSIONELE PROJECTEN


6. GeoCrew

Create your own mobile mapping cloud using GeoView.


7. Image-V

360° Beeldendatabank van Vlaanderen.


8.Informatie Vlaanderen

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal.


9. Service Public Régional de Bruxelles

Urbanalyse BruGIS : les renseignements urbanistiques à la portée de tous en (1)3 clics.


10. VITO NV

PROBA-V Missie Exploitatie Platform


CATEGORIE PUBLIEKSPRIJS

GRB: VAN LANDMETER TOT BELEIDSINFORMATIE

Studiedag in samenwerking met AIV en Stad Lier

Donderdag 8 december 2015 - Lier - CC Vredeberg


Sinds eind 2013 beschikt elke gemeente in Vlaanderen over een nauwkeurige topografische ondergrond, het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen worden continue bijkomende acties ondernomen om de kwaliteit, de actualiteit en het gebruiksgemak van het GRB te verhogen. Denken we maar aan de bijwerking van het binnengebied, de kadastralisatie, de bijhouding van het GRB via as-builtplannen. Vanaf begin dit jaar zijn alle Vlaamse overheidsinstanties verplicht al hun geografische informatie te enten op deze topografische referentie en recent werd het GRB open data. Dit zorgt ervoor dat het gebruik ervan alleen maar zal toenemen. Tijd om ervaring uit te wisselen en na te denken over de toekomst van het GRB!


Het doel van deze FLAGIS studiedag is enerzijds om de ervaringen in verband met de inwinning, de verwerking en het gebruik van het GRB in analyses en bedrijfsprocessen uit te wisselen. Anderzijds is het doel van de studiedag om vanuit een globaal perspectief (vanuit de overheid, vanuit de bedrijfswereld, vanuit academisch oogpunt) na te denken over het GRB. Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? Wat kan er verbeteren? Welke toepassingen zijn er mogelijk? Welke veranderingen zorgen ervoor dat nog veel meer mogelijk zou zijn? Moeten we richting een BGT model? Etc.


Agenda


Het GRB: Stand van zaken en toekomst.

Liesbet De Wolf

(Stafmedewerker Grootschalig Referentiebestand, Agentschap Informatie Vlaanderen)


De BGT: Hoe doen ze het in Nederland?

Ruud Van Rossem

(Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)


Inhoudelijke sessies:

Verschillende sprekers uit de overheid (Vlaams, gemeentelijk en provinciaal niveau), de private sector, de nutsmaatschappijen, … delen hun ervaringen met betrekking tot het GRB. De presentaties gebeuren aan de hand van een antwoord op drie vragen. 1. Waarvoor gebruikt uw organisatie het GRB? 2. Wat zou uw organisatie graag extra doen met het GRB? 3. Wat zou er kunnen verbeteren aan het GRB om extra zaken te kunnen doen?


Technische Sessies:

Verschillende sponsorleden van FLAGIS tonen welke technische oplossingen ze aanbieden die betrekking hebben op de inwinning, de verwerking en het gebruik van het GRB.


Rondetafelgesprekken:

Deelnemers aan de studiedag kunnen deelnemen aan 1 van de 5 rondetafelgesprekken met betrekking tot het GRB. Elke groep gaat in debat met elkaar rond een bepaald thema. Doel van de rondetafelgesprekken is te komen tot 1 of 2 voorstellen met betrekking tot het GRB die achteraf zullen voorgelegd worden aan een panel op het einde van de studiedag. De thema’s zijn de volgende:


 • Rust in de kaart : Wanneer passen we zaken aan in het GRB? Is het aanpassen van de nauwkeurigheid van een perceelsgrens altijd nuttig? Of zorgt dit er net voor dat heel wat automatische processen hierdoor niet meer goed werken?
 • Bijhouding: Hoe zien we de bijhouding via as-builtplannen? Hoe zit het met die specificaties (GRB-basis)? Wat moet de nauwkeurigheid zijn? Hoe kunnen we het meten van as-builts volgens GRB-basis specificaties stimuleren?
 • GRB als Open Data: Wat kunnen bedrijven gaan doen nu het GRB open data is?
 • GRB-uitbreiding: Moet het GRB uitgebreid worden? Is de BGT en het achterliggende model een goede basis? Hoe integreren we uitbreidingen op het GRB met het GRB zelf?
 • GRB en BI: Hoe gaan we van GRB-data naar informatie en kennis? Hoe kunnen we het GRB gebruiken in bedrijfsprocessen die leiden tot betere beslissingen?


Debat

In het debat leggen we de ideeën gevormd tijdens de rondetafelgesprekken voor aan een panel van experten uit verschillende belanghebbenden

Bjorn De Vidts: Afdelingshoofd, Agentschap Informatie Vlaanderen

Ward Van Hal: van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

Wouter De Maeght: Voorzitter, Nederlandstalige Kamer der Landmeters-experten van de KCLE

Wim Van Hove: Projectmanager en technisch expert, Belgacom