Over Flagis

De vereniging voor professionele gebruikers van ruimtelijke data.

FLAGIS (Flemish Association for GIS) biedt vanuit zijn ontstaan een uniek platform dat het gebruik van ruimtelijke informatie over de verschillende toepassingsgebieden en sectoren ondersteunt.


Kruispunt tussen

- Onderwijs (wetenschap/technologie)

- Bedrijven (oplossingen)

- Overheid (leverancier / gebruiker)

- Nutsbedrijven (leverancier / gebruiker)Onder impuls van technische evoluties en de beschikbaarheid van data is het gebruik van ruimtelijke informatie sterk toegenomen en wijd verspreid. Het inzetten van ruimtelijke informatie voor professioneel gebruik is er daarmee niet op vereenvoudigd. Elke professional die betrokken is bij het inzetten van ruimtelijke data voelt vandaag nood aan informatie en ondersteuning om de bomen door het bos te zien.


Al meer dan 25 jaar kan de professionele gebruiker via FLAGIS allerlei nieuwe evoluties oppikken en deze toetsen aan de praktische haalbaarheid ervan.Korte historiek

Begin 1990 werd door een aantal medewerkers van overheids- en wetenschappelijke instellingen de vzw FLAGIS opgericht. Aanleiding tot de oprichting van deze vzw was de organisatie van EGIS, een internationale conferentie rond geografische informatiesystemen die in 1991 in Brussel plaats vond.


Na afloop van de conferentie werd door de toenmalige medewerkers van FLAGIS geoordeeld dat er een sterke nood bestond om het op dat ogenblik nog beperkte gebruik van GIS-technologie in Vlaanderen te bevorderen en een onafhankelijk discussieforum voor GIS-gebruikers te creëren. Vanaf dan werd FLAGIS omgevormd tot een GIS-gebruikersvereniging.Door wie?

Het is een groep enthousiaste vrijwillers die de activiteiten van Flagis organiseert. Raad van bestuur

Voorzitter:

Peter Bogaert (Stad Gent)


Ondervoorzitter:

Frank De Boeck (Eurosense)


Penning:

Caroline Heylen (GIM)


Secretaris:

Sam Blok (Gemeente Nevele)


Communicatie:

An Heirman (GIM)

Bestuurders:

Luc Janssens (Stad Lier)

Jan Pootemans (SIGGIS)

Bart De Lathouwer (OGC)

Dennis Devriendt (Hogeshcool Gent)

Joep Crompvoets (KU Leuven)

Frederik Waûters (ESRI Belux)


Waarnemend Lid:

Hans Van den Heede (SIGGIS)