Home

STUDIEDAGEN

RUIMTE EN TIJD

Donderdag 6 december 2016 - Sint-Niklaas - Mercatormuseum

 

Albert Einstein stelde al dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken, maar dat er slechts één entiteit bestaat namelijk de ruimtetijd, die alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst bevat. De tijd is daarbij een dimensie net als de andere, die echter op menselijke schaal anders wordt ervaren. (Wikipedia)

Het tijdsapsect in GIS heeft dan ook heel veel gezichten: historische cartografie, evolutie van ruimtelijke data in de loop der jaren, in kaart brengen van real-time bewegingen, voorspellings-modellen, … Van stoffige globes tot performante databanken, van oude kaarten tot de modernste apps en interactieve toepassingen: meer dan voldoende materiaal om een leerrijke studiedag mee te vullen.

Mercator is de ideale gids voor dit evenement, en dus kozen we voor het Mercatormuseum in Sint-Niklaas als locatie. En meteen lag dan ook de datum vast: dinsdag 6 december 2016, sinterklaasdag!

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze nu al ‘historische’ FLAGIS dag!

.

Programma:

 

09:00 Ontvangst

09:45 Inleiding (dagvoorzitter Jan Pootemans)

10:00 Nico Van de Weghe, UGent

Tijd en Ruimte: Stand van zaken in het fundamenteel en toegepast onderzoek

10:30 Paul De Candt

Historische cartografie

11:00 Pauze

11:30 Rink Kruk, NGI

Cartesius, een wereld van oude kaarten online

12:00 Ides Bauwens, Nazka

Nostalgeo: oude foto's bekijken in combinatie met het straatzicht van vandaag

12:30 Lunchbuffet - Keizerskroon, Sint-Niklaas

14:00 Jurgen Everaerts, VITO

Een zicht op lokale en globale veranderingen door remote sensing

14:30 Greet Mendonck, Maritieme Toegang

Gebruik van bathymetrische tijdsreeksen

15:00 Pauze

15:30 2e VERSI Workshop, Ugent en KULeuven

VERSI (VEranderende Referentie, Stabiele Informatie)

Tijdens de workshop wordt het doel in de inhoud van het VERSI project voorgesteld.

Na de voorstelling wordt een groepsdiscussie georganiseerd met de aanwezigen.

Meer info over VERSI is beschikbaar via deze link

17:00 Afsluitende drink