Activiteiten

GEOSPATIAL INTELLIGENCE: SLIM INWINNEN, SLIM VERWERKEN, SLIM ANALYSEREN

PRODUCTINNOVATIEDAG

Donderdag 6 oktober 2016 - Leuven Sportoase

 

Het belang van gegevens en daaruit voortvloeiende kennis en intelligentie wint meer en meer aan belang in de huidige kennismaatschappij. Meer en meer beslissingen worden gesteund op het slim verwerken en analyseren van beschikbare data of makkelijk in te winnen gegevens (Drones, Apps, Laserscanning, Mobile Mapping, Grondradars, ...).

Het gebruik van ruimtelijke gegevens binnen het kennisverwervingsproces wint meer en meer aan belang. Denk maar aan slimme toepassingen om de vrije parkeerplaatsen binnen een stad te kennen, het monitoren van drukte op publieke evenementen, de routes voor het ophalen van afval te optimaliseren, het monitoren van energieverlies, of de zoektocht naar perfecte locaties voor het openen van een nieuwe winkel.

Het slim inwinnen, slim verwerken en slim analyseren van ruimtelijke gegevens kan gegroepeerd worden onder de term 'Geospatial Intelligence'

Op het Flagis seminarie van 6 oktober in de Sportoase wensen we hier dieper op in te gaan. Na een inleiding door twee keynote sprekers uit de academische wereld, stellen de sponsorleden van Flagis hun meest innovatieve producten en diensten voor die bijdragen tot het sneller verwerven en destilleren van kennis.

 

Programma

 

09u00 Ontvangst

09u30 Inleiding

09u40 Prof. Dr. Sidharta Gautama, UGent: Slim inwinnen

10u10 Prof. Dr. Bart Braem, Universiteit Antwerpen: City of Things: IoT and Smart Cities

City of Things, het smart cities project van imec in Antwerpen waar op grote schaal Internet of Things in een realistische omgeving bestudeerd wordt

10u40 Voorstelling van de sessies door sponsorleden

De verschillende sponsorleden stellen kort de inhoud van hun informatiesessies voor.

11u00 Pauze

11u30 Sessie 1: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

12u15 Middag pauze met broodjeslunch

13u30 Sessie2: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

14u15 Sessie3: Presentaties/Workshops/Demo’s door sponsorleden

15u00 Afsluitende receptie

16u00 Einde

 

Bevestigde sessies door sponsorleden:

 

 • ESRI-BELUX

ArcGIS : wat is dit gemakkelijk geworden

Het ABC van ArcGIS Pro, en hoe kan ik dit op de meest optimale manier gebruiken in combinatie met ArcMap. Hoe kan ik als niet-programmeur, op een eenvoudige en intuïtieve manier web applicaties bouwen. Hoe integreer ik Open Data in mijn applicatie.

 

 • Image-V

Inspiratiesessie 360° beeldendatabank Vlaanderen

Gebruik je de beeldendatabank of heb je interesse om ze in de toekomst te gebruiken?

Tijdens deze sessie kan je ervaring uitwisselen met andere gebruikers.

Wie gebruikt de beeldendatabank binnen hun organisatie? Waarvoor gebruiken ze de databank? Wat zijn hun positieve en negatieve ervaringen hiermee...

Laat je inspireren door de slimme aanpak van andere gebruikers!

 

 • GEO Solutions

Sessie 1: Inspectie en kartering met drones - project in de kijker: NGI

Een overzicht wordt gegeven van de diensten die GEO Solutions uitgebouwd heeft rond drones, een algemene inleiding belicht de verschillende mogelijkheden en marktsegmenten die baat hebben bij het gebruik van drones.

Aan de hand van een concreet project worden de mogelijkheden geïllustreerd: voor een obstakeldetectie op de luchtmachtbasis van Koksijde in opdracht van het NGI werd beroep gedaan op drones. Er wordt dieper ingegaan op de inwinning, verwerking en analyse van de bekomen data.

Sessie 2: Hoge precisie data inwinning in uw eigen Mobiele Bedrijfstoepassing

De opkomst van mobiele tablets zorgde voor efficiënte manieren om aan data-inwinning te doen rechtstreeks in bedrijfstoepassingen en/of -databanken. De GPS sensoren van dergelijke toestellen kunnen echter geen hoge precisie aanbieden waardoor de kwaliteit van de data niet altijd gegarandeerd kan worden. Hoge precisie data inventarisatie kan men echter wel bekomen door middel van professionele GNSS receivers. Geo Solutions presenteert op FLAGIS hun nieuwste dienst voor accurate en betrouwbare GIS data collectie door middel van de combinatie van een mobiele bedrijfstoepassing en een hoge precisie GNSS receiver. Data inwinning hoeft geen tijdrovend of complex proces te zijn!

 

 • Couderé

Trimble Business Center.

Eén softwarepakket voor het slim verwerken en analyseren van klassieke metingen (totaalstation, GNSS) en puntenwolken/3D-modellen (laserscanning en UAV).

 

 • GIM

DaaS - slim verwerken van geodata in de datafabriek

In deze sessie zoomen we in op een aantal innovaties in de producten en diensten van GIM rond ‘GIS & Automatische data verwerking’:

 • ETL in de cloud: De Extractie, de transformatie en het laden (ETL) van ruimtelijke data kan op grote schaal worden toegepast met software zoals FME Cloud, FME Server, of Apache Spark. Nieuwe data stores (ElasticSearch, MongoDB) en APIs bieden een oplossing om ruimtelijke data te ontsluiten.
 • Linked Data on the Web: het toepassen van een aantal principes voor het publiceren (maar ook wijzigen) van data as a service op het Web met behulp van HTTP (eenvoudige ReST APIs) en RDF (semantiek) begint stilaan beloftevolle toepassingen af te werpen. GIM gebruikte Linked Data technologie in het COMBUST onderzoeksproject.
 • Master data: Steeds meer organisaties zien het belang in master data, en persistente externe identificatoren, om hun informatiekwaliteit te verbeteren. GIMs producten en diensten rond BelMap, of ‘Grip of GRB’ spelen hier op in… De tijd van data-eilanden lijkt definitief voorbij.

 

 • Leica Geosystems

Digital Realities

Deze workshop geeft met voorbeelden aan hoe ook u de werkelijkheid digitaal kan vastleggen.

Niet enkel via Mobile Mapping, Scanning en Drones maar ook met MultiStation en Grondradar.

Ga zelf aan de slag met Zeno Mobile: ontwikkeld voor mensen zonder voorkennis zodat ook zij digitaal opmetingen kunnen uitvoeren.

 

 • EUROSENSE

3D binnen handbereik van de gemeente

 

 • Topcon Sokkia

Topcon Sokkia heeft een oplossing voor alle inwinningstechnologieën: Robotic totaalstations, GNSS en de combinatie van beide (hybride positionering), Mobile Mapping, UAV (fotogrammetrie), Laserscanning, Opsporingsapparatuur voor nutsleidingen.

 

 • Pythagoras

LINKED OPEN DATA

FLAGIS academic session

Donderdag 12 mei 2016 - Leuven - KU Leuven Romerozaal

 

Op 12 mei gaat FLAGIS van start met een nieuw concept: de FLAGIS academic sessions. Tijdens een academic session gaan we dieper in op een thema dat naar de toekomst toe een belangrijke rol kan spelen binnen de wereld van geografische informatie.

 

Een eerste sessie wordt samen met de KU Leuven georganiseerd rond het thema 'linked open data'. Velen hebben de term al ergens gehoord. Maar wat betekent dit nu concreet? Is er een meerwaarde? Kunnen we het gebruiken in onze dagelijkse bezigheden? Is er een rol voor Geografische Informatie weggelegd?... Op al deze vragen proberen we tijdens de FLAGIS academic session een antwoord te bieden.

GeoSpatial Awards 2016 - de winnaars
GRB uitsnede (c) AIV

GEOSPATIAL AWARDS

Donderdag 3 maart 2016 - Brussel - The Egg - BeGeo

 

Op 3 maart 2016 worden de Geospatial Awards 2015-2016 uitgereikt tijdens BeGeo. Kandidaten hadden tot 14 februari om een voorstel in te dienen. De jury ontving heel wat inzendingen en heeft na rijp beraad volgende inzendingen genomineerd.

 

De samenvatting van elke inzending en de winnaars kan je vinden op de website van BeGeo.

 

DE GENOMINEERDEN

 

CATEGORIE EINDWERKEN

1. Luc Dekoninck

Modellering van de persoonlijke blootstelling in ruimte en tijd aan verkeersgerelateerd fijn stof met behulp van geluid als een proxy.

 

2. Jasmine Dubois

De impact van de Belgische wetgeving omtrent RPAS op landmeetkundige activiteiten.

 

3. Cécile Duprez

Positionnement relatif sur base des mesures de code du signal Galileo E5 AltBOC.

 

4. Gilles Leroy

Analyse de l’évolution du niveau du sol à la limite d’exploitation minière du Sud de Mons.

 

5. Hubert Maldague

Approche hédonique du marché des terrains à bâtir : Modélisation des prix dans les bassins d’emploi de Liège et de Charleroi, comparaison interbassin et évolution temporelle liégeoise.

 

CATEGORIE PROFESSIONELE PROJECTEN

 

6. GeoCrew

Create your own mobile mapping cloud using GeoView.

 

7. Image-V

360° Beeldendatabank van Vlaanderen.

 

8.Informatie Vlaanderen

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal.

 

9. Service Public Régional de Bruxelles

Urbanalyse BruGIS : les renseignements urbanistiques à la portée de tous en (1)3 clics.

 

10. VITO NV

PROBA-V Missie Exploitatie Platform

 

CATEGORIE PUBLIEKSPRIJS

GRB: VAN LANDMETER TOT BELEIDSINFORMATIE

Studiedag in samenwerking met AIV en Stad Lier

Donderdag 8 december 2015 - Lier - CC Vredeberg

 

Sinds eind 2013 beschikt elke gemeente in Vlaanderen over een nauwkeurige topografische ondergrond, het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen worden continue bijkomende acties ondernomen om de kwaliteit, de actualiteit en het gebruiksgemak van het GRB te verhogen. Denken we maar aan de bijwerking van het binnengebied, de kadastralisatie, de bijhouding van het GRB via as-builtplannen. Vanaf begin dit jaar zijn alle Vlaamse overheidsinstanties verplicht al hun geografische informatie te enten op deze topografische referentie en recent werd het GRB open data. Dit zorgt ervoor dat het gebruik ervan alleen maar zal toenemen. Tijd om ervaring uit te wisselen en na te denken over de toekomst van het GRB!

 

Het doel van deze FLAGIS studiedag is enerzijds om de ervaringen in verband met de inwinning, de verwerking en het gebruik van het GRB in analyses en bedrijfsprocessen uit te wisselen. Anderzijds is het doel van de studiedag om vanuit een globaal perspectief (vanuit de overheid, vanuit de bedrijfswereld, vanuit academisch oogpunt) na te denken over het GRB. Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? Wat kan er verbeteren? Welke toepassingen zijn er mogelijk? Welke veranderingen zorgen ervoor dat nog veel meer mogelijk zou zijn? Moeten we richting een BGT model? Etc.

 

Agenda

 

Het GRB: Stand van zaken en toekomst.

Liesbet De Wolf

(Stafmedewerker Grootschalig Referentiebestand, Agentschap Informatie Vlaanderen)

 

De BGT: Hoe doen ze het in Nederland?

Ruud Van Rossem

(Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 

Inhoudelijke sessies:

Verschillende sprekers uit de overheid (Vlaams, gemeentelijk en provinciaal niveau), de private sector, de nutsmaatschappijen, … delen hun ervaringen met betrekking tot het GRB. De presentaties gebeuren aan de hand van een antwoord op drie vragen. 1. Waarvoor gebruikt uw organisatie het GRB? 2. Wat zou uw organisatie graag extra doen met het GRB? 3. Wat zou er kunnen verbeteren aan het GRB om extra zaken te kunnen doen?

 

Technische Sessies:

Verschillende sponsorleden van FLAGIS tonen welke technische oplossingen ze aanbieden die betrekking hebben op de inwinning, de verwerking en het gebruik van het GRB.

 

Rondetafelgesprekken:

Deelnemers aan de studiedag kunnen deelnemen aan 1 van de 5 rondetafelgesprekken met betrekking tot het GRB. Elke groep gaat in debat met elkaar rond een bepaald thema. Doel van de rondetafelgesprekken is te komen tot 1 of 2 voorstellen met betrekking tot het GRB die achteraf zullen voorgelegd worden aan een panel op het einde van de studiedag. De thema’s zijn de volgende:

 

 • Rust in de kaart : Wanneer passen we zaken aan in het GRB? Is het aanpassen van de nauwkeurigheid van een perceelsgrens altijd nuttig? Of zorgt dit er net voor dat heel wat automatische processen hierdoor niet meer goed werken?
 • Bijhouding: Hoe zien we de bijhouding via as-builtplannen? Hoe zit het met die specificaties (GRB-basis)? Wat moet de nauwkeurigheid zijn? Hoe kunnen we het meten van as-builts volgens GRB-basis specificaties stimuleren?
 • GRB als Open Data: Wat kunnen bedrijven gaan doen nu het GRB open data is?
 • GRB-uitbreiding: Moet het GRB uitgebreid worden? Is de BGT en het achterliggende model een goede basis? Hoe integreren we uitbreidingen op het GRB met het GRB zelf?
 • GRB en BI: Hoe gaan we van GRB-data naar informatie en kennis? Hoe kunnen we het GRB gebruiken in bedrijfsprocessen die leiden tot betere beslissingen?

 

Debat

In het debat leggen we de ideeën gevormd tijdens de rondetafelgesprekken voor aan een panel van experten uit verschillende belanghebbenden

Bjorn De Vidts: Afdelingshoofd, Agentschap Informatie Vlaanderen

Ward Van Hal: van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

Wouter De Maeght: Voorzitter, Nederlandstalige Kamer der Landmeters-experten van de KCLE

Wim Van Hove: Projectmanager en technisch expert, Belgacom